The Walnut of Hormove

Tepelene, Albania

Business Description:

It is located in the center of Hormova village of Tepelena district.

Its height is about 20 m, diameter of the trunk about 1.2 m. Under his shadow, village men have discussed and made important decisions to solve their problems. It has scientific (biological), didactic, historical and tourist values ​​of local importance. It can be visited according to the rural motorway: Tepelene-Hormova.

Address: Tepelene, Albania

Other Information:

Package:

Cold Water Resources

Gjirokaster, Albania

Business Description:

This hydro-monument is to the right of the Tepelena-Gjirokastra national motorway, shortly after the branch road to Permet. The fountain rises above the left slope of the Drinos valley in contact with limestone and flysch rocks. The atmospheric precipitation waters that fall in the eastern part of the Kurvelesh Highland (Spruce Edge), through karstic excavations and caves, penetrate deep into the limestone rocks and feed this source.

The slope where the spring comes from is lined with natural oak and shrub vegetation. In the vicinity of the valley, the turnip trees are quite mature. The sound of water, greenery, bird tweets, etc. have long made this place a resting place for travelers. About 20 years ago social service facilities were built near the road. This tourist spot is also frequented by the inhabitants of Tepelena towns, Permet and Gjirokastra. It is easily visited as it is near the Tepelena-Gjirokastra motorway. It has scientific (hydrological, geomorphological), aesthetic and tourist values.

 

Address: Gjirokaster, Albania

Other Information:

Package:

Dental Clinic Hashoti

Rruga Xhorxh Soros, Gjirokastër, Albania
+355 69 542 6878

Business Description:

Our Channels:

   

Category: Dental, Medical Clinic & Pharmacy

 

We are sure that with our mutual cooperation, your smile will be natural and beautiful.

We offer complete professional service in every field of dentistry and dental hygiene.
Thanks to the very good organization of our work, we operate not only on the patient but also on a study model, which means that patients who will have teeth (ie when two or more teeth are missing, depending on the diagnosis and type) of the study) we take a measure of the patient in his mouth so that we can study and be much more precise and clear about what work will be done to the patient.

Address: Rruga Xhorxh Soros, Gjirokastër, Albania

f                                                Reservo

Hours:

Monday-Friday: 9:00 AM-2PM, 5:00PM-8:00PM

Saturday and Sunday Closed

Other Information:

Gjirofarma

Gjirokaster, Albania
+355 69 406 8801

Business Description:

Our Channels:

   

Category: Factories

Produkte natyrale me cilësi të lartë dhe shije tradicionale.

Kërkoni të dini ushqimin tradicional shqiptar? Ndalesa në produktet e qumështit të prodhuara në Gjirofarm. Qumështi i pasterizuar i Lopeve, Djathi i Bardhë, Kackavalli, Ricotta, Ricotta, Kosi dhe Butter dallohen jo vetëm për shijen e tyre origjinale, por edhe për vlerën e tyre ushqyese. Në këto produkte do të gjeni aspekte të kulturës lokale, historisë së prodhimit dhe respektimit të traditës lokale.

Në treg do të gjeni një shumëllojshmëri të paketimeve të bukura dhe cilësore, të shoqëruara nga një shtyp fabrikë, e cila siguron që klientët të blejnë produkte cilësore të prodhuara ekskluzivisht në Gjirofarma Sh.A.

 

Adresa: Gjirokaster, Albania

Web f

Other Information:

Bar Grand

Rruga Veli Hashorva, Gjirokastër
+355 69 769 5555

Business Description:

Our Channels:

 

Category: Bars

Nje nder baret me te mira ne Gjirokaster.
Ju mirepresim !!

Address: Rruga Veli Hashorva, Gjirokastër, Albania

 

f                                                Reservo

Hours:

Monday: 8:00 AM – 3:00 AM
Tuesday: 8:00 AM – 3:00 AM
Wednesday: 8:00 AM – 3:00 AM
Thursday: 8:00 AM – 3:00 AM
Friday: 8:00 AM – 3:00 AM
Saturday: 8:00 AM – 3:00 AM
Sunday: 8:00 AM – 3:00 AM

Other Information:

Package:

World Mind Company

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania
tel:+355 67 53 33 532

Business Description:

Our Channels:

   

Category: Legal Consultancy

WHO ARE WE

World Mind at its beginnings it is only taking care on the development of websites, APP smartphones and custom design (Website & Design) projects in the fields of tourism, health care, media and entertainment, education, production, online sales , according to the business style and service they offer. By serving customers, we have gained great trust as a service provider.

WEB DEVELOPMENT

World Mind uses the programming technology like HTML, PHP, CSS, JAVASCRIPT, AJAX, JQUERY, WORDPRESS, JOOMLA, MYSQL, SEO etc.
» Responsive Website Development

» Mobile Development

» Content Management System

» Sitecore Development

» Magento Development

» Drupal Development

» WebModulite Development

» WordPress Development

 

MOBILE DEVELOPMENT & DESIGN

World Mind also builds mobile apps like Android and IOS, as well as web-design (Photoshop, Illustrator, After Effects etc) as Logo, Banner, Kataloge creation.
» Website Design

» Ecommerce Design

» Mobile Design

» Logo Design & Branding

 

Maintenance of social networks

Social networks are the channels of any business and they need to be as dynamic as possible to serve the business. World Mind maintains social networks: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter etc.

Address: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania

Web   f Insta                                                                 Booking

Hours:

08:00 - 19:00

Other Information:

Legal Consulting – Lawyer

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania
tel:+355 67 53 33 532

Business Description:

Our Channels:

   

Category: Legal Consultancy

Representation, defense or any legal advice is also provided in English and Italian.

Legal representation and lawyer.
Drafting the legal documentation of all areas allowed for practicing the profession of lawyer.

Prepare a lawsuit or claim during criminal proceedings, as well as appeals, recourse against judicial decisions, those of the Prosecutor’s Office, Arbitration or public administration bodies, as well as any body in which the Republic of Albania adheres.
Prepare complaints and requests of natural or legal persons.

Compilation of acts that are subject to notary actions.

Drafting the legal documentation of all areas allowed for practicing the profession of lawyer.

Compilation of acts that are subject to notary actions.
The presence as a guard at the time of escorting, detention, arrest, during the investigation process, judicial review of persons in criminal matters.

Representation of natural or legal persons in civil and administrative matters, in the Court, in Arbitration and in other public administration bodies.

Other auxiliary legal acts provided for in the law.
Exhaustion of the legal procedure for lifting the Decree of Expulsion from the Schengen system.

Legal assistance in areas such as criminal cases, property issues, debt issues, family segments, domestic violence cases, and violations of social insurance or road traffic law.

– Civil Matters and Criminal Matters
– Contracts, Immovable Property, Employment, Family, etc.
– Business Issues, for Businesses, Private Firms in Litigation,
– Consultancy for foreign business companies operating in Albania (NCC, NLC License, Work Permit, Residence Permit).

– Protection of persons in criminal proceedings

For any information do not hesitate to contact us at the following numbers or via email.

Address: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania

Booking

Hours:

08:00 - 19:00

Other Information:

Universiteti i Gjirokastrës “Eqrem Çabej”

Rruga Studenti 30, Gjirokastër

Business Description:

Universiteti “Eqrem Çabej” i Gjirokastrës u krijua me vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 414, datë 12 Nëntor 1991, mbi bazën e Institutit të Lartë Pedagogjik, që u çel në vitin 1971 (shih aneksin 1). Ai është institucioni më i rëndësishëm arsimor, shkencor dhe kulturor i Rajonit Jugor të Shqipërisë.

            Arsimi i lartë në Gjirokastër, deri sa u kalua në themelimin e Universitetit ka një traditë dhe përvojë të konsiderueshme. Më 1968 hapet Filiali i Fakultetit Ekonomik (pa shkëputje nga puna) të Universitetit të Tiranës, i cili vazhdoi për 11 vjet.

            Një vit më vonë (1969) hapet dhe dega e Agronomisë, si Filial i Institutit të Lartë të Bujqësisë, i cili zgjati 10 vjet. Po në këtë vit u hap edhe Instituti Pedagogjik 2-vjeçar pa shkëputje nga puna për përgatitjen e mësuesve për specialitete të tilla si Gjuhë – Letërsi, Histori – Gjeografi, Biologji – Kimi, Matematikë – Fizikë. Gjithashtu, u hap dhe funksionoi për 5 vjet, Filiali i Institutit të Kulturës Fizike “Vojo Kushi”.

            Mbi bazën e kësaj eksperience në vitin 1971 me Vendim të Këshillit të Ministrave fillon veprimtarinë e tij Instituti i Lartë Pedagogjik 3-vjeçar me shkëputje nga puna, fillimisht me degët Histori-Gjeografi dhe Matematikë-Fizikë.

            Në vitin 1980 hapet dega e Biologji-Kimisë.

            Në vitin 1981 Instituti i Lartë Pedagogjik 3-vjeçar, me Vendim të Këshillit të Ministrave, u transformua në Institutin e Lartë Pedagogjik 4-vjeçar. Në këtë vit është hapur dhe dega e përgatitjes së mësuesve të Ciklit të Ulët dhe me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 255, datë 24.07.1986 u hap dega e Gjuhëve dhe Letërsisë Shqipe.

            Për një periudhë prej 10 vjetësh, Instituti i Lartë Pedagogjik 4 vjeç u kompletua me të gjitha profilet e përgatitjes së mësuesve, u konsolidua, u pasurua me bazë të nevojshme materiale-mësimore. U ndërtua korpusi i ri me të gjitha mjediset e nevojshme për mësim si dhe godina e konviktit. Nga viti në vit u rrit shkalla e kualifikimit të pedagogëve.

            Në vitin akademik 1993-1994, me Vendim të Këshillit të Ministrave përkatësisht Nr. 435, datë 03.09.1993, dhe Nr. 300, datë 21.06.1994, Universiteti i Gjirokastrës u zgjerua me hapjen e dy degëve të reja, përkatësisht të degës së Gjuhës dhe Letërsisë Greke, e cila përgatit mësues për shkollat ​​e minoritetit grek dhe asaj të gjuhës angleze.

            Në vitet e ardhshme Universiteti i Gjirokastrës plotësohet edhe me programe të tjera studimore të Ciklit të Parë, jashtë profilit të mësimit, si Kontabilitet-Financa, Administrim Publik, Turizëm, Infermieri e Lartë, Infermieri Mami, si dhe me programe studimi të Ciklit të Dytë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” dhe Ciklit i Tretë “Doktoraturë”.

     Në përgjithësi kontigjenti i studentëve është nga rrethet e Shqipërisë së Jugut. Gjithashtu ka mjaft studentë nga rajone të tjera jashtë kufijve të Shqipërisë si Kosova dhe Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

     Ndërkaq sot është zgjeruar harta gjeografike e regjistrimit të studentëve. Kemi kontigjente që vijnë edhe nga Shqipëria e Mesme, madje edhe nga rajonet veriore.

     Pranimi i studentëve pas vitit 1990 deri në vitin 2005 u bë mbi bazën e konkursit të organizuar nga universiteti i vet, ndërsa nga viti 2006 e në vijim pranimi i studentëve në programet e studimit të ciklit të parë me kohë të plotë bëhet mbi bazën e “Maturës Shtetërore “, Kurse në programet e studimit të ciklit të parë me kohë të pjesshme, në programet e studimit të ciklit të dytë” Master i Shkencave “dhe” Master Profesional “, pranimi i studentëve bëhet mbi bazën e kritereve që përcakton vetë Universitetin. Studentët mund të ndjekin studimet në dy forma: në formën e studimit me kohë të plotë dhe në formën e studimit me kohë të pjesshme.

     Nga viti 1994 e më pas, Universiteti “Eqrem Çabej” filloi funksionimin mbi bazën e departamenteve (u suprimuan katedrat). Sipas Vendimit të Ministrisë së Arsimit Nr. 128, datë 27.10.1994, filluan të funksionojnë tre fakultete dhe 10 departamente.

     Me vendim Nr. 823, datë 05.12.2007 i Këshillit të Ministrave Fakulteti i Shkencave Shoqërore dhe Fakulteti i Edukimit bashkohen dhe krijohen Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore.

Other Information:

Category:
Package:

Mulliri i Bënçës

Tepelene Albania

Business Description:

Maize grains fall into the millstone of a 270-year-old mill in the Valley of Bënca, in Tepelenë …

The water mill was built by Ali Pasha Tepelena to help the residents. Even during the communist regime the mill was used by the former co-operatives. Lefter Bee tells Voice of America that he bought the mill in bad shape. when cooperatives broke down.

He restored it and continues to hold on with great sacrifice. The mills that are still preserved in Albania are few. They date back to the 18th and 19th centuries and best demonstrate the relationship between people and the natural environment and the unique way of using resources.

The positioning of the mills depended only on the force of the water currents: the mills are built where the electricity is not very strong, providing a stable energy source for the strengthening of the mill wheels. The way in which buildings are located testify not only in Albania but also in the Balkans that construction craftsmanship integrated the water mills with their natural environments in the simplest way without imposing on the environment and without subjecting it.

Other Information:

Package:

Kampi i internimit në Tepelenë

Rruga Ali Pashe Tepelena, Tepelenë

Business Description:

Evasive evidence comes even after many decades of closing the Tepelena internment camp, people point to the time of isolation of Albanians, for ex-persecuted, surrounded by barricade internment camps.

They speak, have mercy, painfully recall the times of a “despotic” regime, which as revenge was the denial of citizen’s freedom, the violation of rights and often spared no life.

But what has remained of the Tepelena internment camp, how it started and how it is drawn today into civic memory.

The stories come to fruition, set on a dramatic background, as the Tepelena Camp was conceived in a mined area with shells left over from the Greek-Greek War, where witnessed the Vjosa River and the most self-sacrificing elephants.

The internment camps rank in dictatorships as death camps by the way they function as centers of suffering and isolation, forced labor, malnutrition and torture for the majority of interned.

One of the most notorious camps of the communist regime in Albania was that of Tepelena, even a real “hell” where thousands of people suffered, women, men and children, and brighter figures of time, such as Cardinal Mikel Koliqi, Dr. Ali Erebara, Dr. Mykerem Janina, Professor Ali Cungu, Professor Gulmy Deda, Writer Mithat Araniti, Academician Pader Lazi, Former Minister of Education, Zef Shiroka (brother of Dr. Shiroka) and other intellectuals who wandered daily between life and death.

The Tepelena internment camp was located at the edge of the Vjosa River in the entrance to Tepelena, on the west side, at the foot of the huge hill overlooking the barracks of the camp, where Bënça Prison was still located and seven miles beyond another notorious camp internment, that of Turan.

In Tepelena camp there were exiles from all over Albania, but predominantly exiled from north and middle Albania. The arrivals were family with women and children and concentrated in groups in a barracks where the number of interneds amounted to 300-600. The barracks were placed one after another bringing the number of up to 2300 total exiles across the camp.

Currently, Tepelena camp has remained silos, torture chambers, iron gate that was guarded by communist-era police officers and evidence of dozens of tombs that have been lost, mostly tombstones and the number reaches up to 115 graves, but there is no figure correct, because the number of dead is some bigger and more suspicious, as it is referred to as two graves that have more than 600 graves.

The guardian of suffering
Neim Pasha condemned by the communist regime with 21 years of imprisonment, where he spent 15 years in the notorious Spaç prison, shows that “when I was released from prison we were brought to Tepelena, stayed in a barracks until I was sheltered in this palace at the entrance to camp of Tepelena “.

Arrived from jail and placed at the entrance to the infamous Tepelena camp, he stands as a “watchdog” of suffering.

Neym says the Tepelena camp was cruel, and was overwhelmed with people coming mainly from the north, opponents of the communist regime.

At that time there was still no law for the internees, but they dealt with tribes and genres, expelling them and entering the internment camps.

The camp was guarded by police, there were room for torture and internees, in addition to malnutrition, were forced to work by collecting wood.

Makabrit has been the motto, the despication of life, the marking of every freedom.
People show, suffering was the motive of the hangman ..!

A resident of the surrounding area who does not want to expose the name shows that “I was a soldier exactly when the camp was closed, but those who heard my ears at that time did not want to tell.”

Young women and girls were tortured, left without eating, forced to work for forced labor.

Torture was inhuman, depraved and beaten barbarous, and often they even … (sma).

One resident shows that: “In 1949, I saw a boy who was no more than 8 years old, who just drank water, died in the country, that thirst had tortured for a long time.

Tepelena records 140 executed, torture did not spare anyone.

According to the Ministry of Interior’s archive statistics, since 1945, which was the first year of internment, 260 people died in this camp, mostly children and the elderly.

The barracks of the camp were enormous, just like a horseshoe (inherited by the Italians) but following each other several hundred meters, as they had previously been the depot of the Italian army and could hold over 300-600 there were many families with small children who caught a little room.

In the camp of Tepelena according to the instructions, all those families labeled by the communist government as reactionaries, kulaks, bourgeois, deceased betrayers, foreign agents, etc. would gather together.

In other camps such as Berat, Kuçova, Tepelena, Turan, Porto-Palermo and then Lushnja, Shtyllas, Savër, Gradishtë, Grabja

Other Information:

Package: