Burimet e Ujit te Ftohte

Gjirokaster, Albania

Përshkrimi i biznesit:

Ky hidromonument gjendet ne te djathte te rrugës automobilistike kombëtare Tepelenë – Gjirokastër, pak pas degëzimit te rrugës automobilistike për ne Përmet. Burimi del ne pjesën e sipërme te shpatit te majte te luginës se Drinosit ne kontaktin e shkëmbinjve gëlqerore me ata flishore. Ujerat e reshjeve atmosferike qe bien ne pjesën lindore te malësisë se Kurveleshit (Buza e Bredhit), nëpërmjet zgaverimeve e shpellave karstike, depërtojnë ne thellësi te shkëmbinjve gëlqerore dhe ushqejnë këtë burim.

Shpati ku del burimi është i veshur me bimësi natyrore te dushkut dhe shkurreve. Ne afërsi te luginës, drurët e rrepeve janë mjaft te rritur. Zhurma e ujit, gjelbërimi, cicërimat e zogjve etj, prej kohesh, e kane kthyer këtë vend ne mjedis pushimi për udhëtare. Rreth 20 vjet me pare pranë rrugës janë ndërtuar mjedise te shërbimit social. Kjo pike turistike frekuentohet shume edhe nga banore te qyteteve Tepelenë, Përmet e Gjirokastër. Vizitohet me lehtësi pasi është pranë rrugës automobilistike Tepelenë–Gjirokastër. Ka vlera shkencore (hidrologjike, gjeomorfologjike), estetike e turistike.

 

Adresa: Gjirokaster, Albania

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Informacion shtesë: