World Mind Company

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania
tel:+355 67 53 33 532

Përshkrimi i biznesit:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Konsulencë Ligjore


KUSH JEMI NE

World Mind që në fillimet e veta meret vetëm me zhvillime të faqeve të internetit, APP smartphone dhe ndërtime programesh (Website & Design) me porosi ( të personalizuara) në fushat e turizmit, kujdesit shëndetësor, medias dhe argëtimit, arsimit, prodhimit, shitjes online, sipas stilit të biznesit dhe shërbimit që ofrojnë. Duke I shërbyer klientëve, ne kemi fituar mirëbesim te madh si një ofrues shërbimi.

ZHVILLIM WEB

World Mind përdor teknologjinë e programimeve si: HTML, PHP, CSS, JAVASCRIPT, AJAX, JQUERY, WORDPRESS, JOOMLA, MYSQL, SEO etj.

Responsive Website Development

» Mobile Development

» Content Management System

» Sitecore Development

» Magento Development

» Drupal Development

» WebModulite Development

» WordPress Development

» Joomla Development

 

ZHVILLIM MOBILE & DESIGN

World Mind ndërton edhe aplikacione mobile si Android dhe IOS gjithashtu edhe per web-design (Photoshop, Ilustrator, After Effects etc) si krijim Logo, Banner, Kataloge etj.

Website Design

» Ecommerce Design

» Mobile Design

» Logo Design & Branding

 

Mirëmbajtje të rrjeteve sociale

Rrjetet sociale janë kanalet e çdo biznesi dhe ato kanë nevojë të jenë sa më dinamike që ti shërbejnë biznesit. World Mind mirëmban rrjetet sociale: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter etj.

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania

Web   f   Insta                                                                 Rezervo

Orari:

08:00 - 19:00

Informacion shtesë:

Konsulence Ligjore – Avokati

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania
tel:+355 67 53 33 532

Përshkrimi i biznesit:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Konsulencë Ligjore

Përfaqësimi, mbrojtja apo çdo lloj konsulence ligjore ofrohet gjithashtu edhe në gjuhën Angleze dhe Italiane .


Përfaqësimin ligjor dhe avokati.
Hartimin e dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit.


Përgatitja e kërkesë padive ose kërkesave gjatë proçedimit penal, si dhe e kërkesave ankimore, rekurseve kundër vendimeve gjyqësore, atyre të organit të Prokurorisë, Arbitrazhit ose të organeve të administratës publike si dhe çdo organizmi në të cilin aderon Republika e Shqipërisë.
Përgatitja e ankesave dhe kërkesave të personave fizik ose juridik.


Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale.


Hartimin e dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit.


Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale.
Prania si mbrojtës në kohën e shoqërimit, ndalimit, arrestimit, gjatë proçesit të hetimit, shqyrtimit gjyqësor të personave në çështjet penale.


Përfaqësimi i personave fizik ose juridik në çështjet civile dhe administrative, në Gjykatë, në Arbitrazh dhe në organe të tjera të administratës publike.


Veprime të tjera ndihmëse juridike që parashikohen në ligj.
Ezaurimin e proçedurës ligjore për heqjen e Dekretit të Dëbimit (Ekspulsit) nga sistemi Shengen.

Ndihmë ligjore në fusha të tilla si çështje penale, çështje pronash, çështje borxhe, çështje ndarje familjesh, çështje dhunë në familje dhe shkelje të ligjit të sigurimeve sociale apo të trafikut rrugor.

– Ceshtje Civile dhe Ceshtje Penale
– Ceshtje Kontratash, pronash te paluajteshme, punësim, familjare, etj
– Ceshtje Tregtare, per Biznese, Firma Private në konflikte gjyqësore,
– Konsulence per shoqeri tregtare te huaja qe ushtrojne aktivitet ne Shqiperi (QKB, QKL Licenca, Leje pune,leje qendrimi) .

– Mbrojtje per persona në procedurën penale

Per çdo informacion mos hezitoni te na kontaktoni ne numrat e meposhtem ose permes email.

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania

Rezervo

Orari:

08:00 - 19:00

Informacion shtesë:

The National Tourism Agency

Gjirokaster, Albania
+355 67 533 3532

Përshkrimi i biznesit:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Agjensi

Agjensia Kombëtare e Turizmit (NTA) është një institucion publik, i cili varet nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisi. Fillimisht, ajo u krijua në maj 2005 nën emrin e Zyrës së Turizmit të Shqipërisë dhe më vonë më 14/05/2007, bazuar në Ligjin Nr. 9734, ky institucion quhet Agjensia Kombëtare e Turizmit.

 

Adresa: Gjirokaster, Albania

f                                Reservo

 

Informacion shtesë:

The Old Bazar Travel and Tour Agency

Rruga Astrit Karagjozi, Gjirokaster, Albania
+355 69 223 8549

Përshkrimi i biznesit:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Agjensi

Misioni ynë është të ofrojmë çdo turist shërbimet më të mira në dispozicion për një përvojë interesante dhe të pasur të trashëgimisë kulturore dhe historike të Gjirokastrës. Këto shërbime përfshijnë pako turne të udhëzuar, bileta avionësh, marrëveshje transporti dhe akomodimi për grupe turistësh dhe udhëtarësh individualë. Agjensia jonë është e lumtur që të hartojë një turne posaçërisht për ju sipas orarit dhe interesave tuaja. Jemi krenarë që jemi agjensia e parë e udhëtimit dhe turneut në qytetin e vjetër të Gjirokastrës.

 

Adresa: Rruga Astrit Karagjozi, Gjirokaster, Albania

Web                                                  Reservo

Orari:

Opening hours:
9.00 am to 5.00 pm, 7 days a week from March 1st– to November 30th,
and
9:00 am - 3:00 pm from December 1st to February 28th

Informacion shtesë:

Kategoria:

ASI SH.P.K

Rruga Valere, Gjirokaster, Albania
+355 69 226 1820

Përshkrimi i biznesit:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Agjensi

Aktiviteti ka fillur ne Gjirokaster ne 1995 me hapjen e Kalemi Hotel. Ne vitin 2009, Kalemi Travel hap seline si agjensi turistike ne Tirane. Duke pare qe tregu i udhetimeve ishte fokusuar vetem ne nje shtrese te caktuar njerezesish, Kalemi Travel hyri ne treg me udhetimet “low cost” duke ofruar udhetime te lira qe mund te perballoheshin nga te gjitha shtresat. Menjehere, u be agjensia me e njohur ne tregun shqiptar. Udhetimet low cost, u huazuan shume shpejt nga te gjitha agjensite e tjera ne Shqiperi.

 

Adresa: Rruga Valere, Gjirokaster, Albania

Reservo

Informacion shtesë:

Kategoria: