Rrapi i Hormovës

Tepelene, Albania

Përshkrimi i biznesit:

Ndodhet ne qender te fshatit Hormovë te rrethit te Tepelenes.

Lartesia e tij eshte rreth 20 m, diametri i trungut rreth 1,2 m. Nën hijen e tij burrat e fshatit kënë diskutuar dhe marrë vendime të rëndësishme për të zgjidhur problemet e tyre. Ka vlera shkencore (biologjike), didaktike, historike e turistike me rendesi lokale. Mund te vizitohet sipas rruges automobilistike rurale : Tepelene–Hormovë.

 

Adresa: Tepelene, Albania

Informacion shtesë:

Burimet e Ujit te Ftohte

Gjirokaster, Albania

Përshkrimi i biznesit:

Ky hidromonument gjendet ne te djathte te rrugës automobilistike kombëtare Tepelenë – Gjirokastër, pak pas degëzimit te rrugës automobilistike për ne Përmet. Burimi del ne pjesën e sipërme te shpatit te majte te luginës se Drinosit ne kontaktin e shkëmbinjve gëlqerore me ata flishore. Ujerat e reshjeve atmosferike qe bien ne pjesën lindore te malësisë se Kurveleshit (Buza e Bredhit), nëpërmjet zgaverimeve e shpellave karstike, depërtojnë ne thellësi te shkëmbinjve gëlqerore dhe ushqejnë këtë burim.

Shpati ku del burimi është i veshur me bimësi natyrore te dushkut dhe shkurreve. Ne afërsi te luginës, drurët e rrepeve janë mjaft te rritur. Zhurma e ujit, gjelbërimi, cicërimat e zogjve etj, prej kohesh, e kane kthyer këtë vend ne mjedis pushimi për udhëtare. Rreth 20 vjet me pare pranë rrugës janë ndërtuar mjedise te shërbimit social. Kjo pike turistike frekuentohet shume edhe nga banore te qyteteve Tepelenë, Përmet e Gjirokastër. Vizitohet me lehtësi pasi është pranë rrugës automobilistike Tepelenë–Gjirokastër. Ka vlera shkencore (hidrologjike, gjeomorfologjike), estetike e turistike.

 

Adresa: Gjirokaster, Albania

Informacion shtesë:

Klinika Dentare Hashoti

Rruga Xhorxh Soros, Gjirokastër, Albania
+355 69 542 6878

Përshkrimi i biznesit:

Our Channels:

   

Category: Dental, Medical Clinic & Pharmacy

Jemi te sigurt se me bashkepunimin tone te perbashket, buzeqeshja juaj do te jete natyrale dhe e bukur.

Ne ofrojme sherbim komplet profesional ne cdo fushe te stomatologjise dhe higjenes dentare.

Fale organizimit shume te mire te punes tone, ne veprojme jo vetem tek pacienti por edhe me model studimi, qe do te thote se te pacientet qe do te vendosin dhembe (pra kur mungojne dy ose me shume dhembe, varet ne varesi te diagnozes dhe llojit te punimit) ne i marrim pacientit nje mase ne gojen e tij, ne menyre te tille qe te mund ta studiojme dhe te jemi shume me te sakte dhe te qarte se cfare pune do t’i kryhet pacientit.

 

Address: Rruga Xhorxh Soros, Gjirokastër, Albania

f                                                Reservo

Orari:

Monday-Friday: 9:00 AM-2PM, 5:00PM-8:00PM

Saturday and Sunday Closed

Informacion shtesë:

Gjirofarma

Gjirokaster, Albania
+355 69 406 8801

Përshkrimi i biznesit:

Our Channels:

 

Category: Hotel

Natural products with high quality and traditional flavors.

Ask to know the traditional Albanian food? Stop on dairy produce produced in Gjirofarm. Pasteurized Lopes’ Milk, White Cheese, Kackavalli, Ricotta, Ricotta, Kosi and Butter are distinguished not only for their original taste but also for their nutritional value. In these products you will find aspects of local culture, production history, and respect for the local tradition.

In the market you will see in a variety of beautiful and quality packaging, accompanied by a factory press, which ensures that customers are buying quality products produced only in Gjirofarma Sh.A.

 

Address: Gjirokaster, Albania

Web f

Informacion shtesë:

Bar Grand

Rruga Veli Hashorva, Gjirokastër
+355 69 769 5555

Përshkrimi i biznesit:

Kanalet tona:

   

Category: Bars

One of the best bars in Gjirokastra.
Welcome !!

Adresa: Rruga Veli Hashorva, Gjirokastër, Albania

 

f                                                Reservo

Orari:

Monday: 8:00 AM – 3:00 AM
Tuesday: 8:00 AM – 3:00 AM
Wednesday: 8:00 AM – 3:00 AM
Thursday: 8:00 AM – 3:00 AM
Friday: 8:00 AM – 3:00 AM
Saturday: 8:00 AM – 3:00 AM
Sunday: 8:00 AM – 3:00 AM

Informacion shtesë:

Kategoria:
Paketa:

World Mind Company

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania
tel:+355 67 53 33 532

Përshkrimi i biznesit:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Konsulencë Ligjore


KUSH JEMI NE

World Mind që në fillimet e veta meret vetëm me zhvillime të faqeve të internetit, APP smartphone dhe ndërtime programesh (Website & Design) me porosi ( të personalizuara) në fushat e turizmit, kujdesit shëndetësor, medias dhe argëtimit, arsimit, prodhimit, shitjes online, sipas stilit të biznesit dhe shërbimit që ofrojnë. Duke I shërbyer klientëve, ne kemi fituar mirëbesim te madh si një ofrues shërbimi.

ZHVILLIM WEB

World Mind përdor teknologjinë e programimeve si: HTML, PHP, CSS, JAVASCRIPT, AJAX, JQUERY, WORDPRESS, JOOMLA, MYSQL, SEO etj.

Responsive Website Development

» Mobile Development

» Content Management System

» Sitecore Development

» Magento Development

» Drupal Development

» WebModulite Development

» WordPress Development

» Joomla Development

 

ZHVILLIM MOBILE & DESIGN

World Mind ndërton edhe aplikacione mobile si Android dhe IOS gjithashtu edhe per web-design (Photoshop, Ilustrator, After Effects etc) si krijim Logo, Banner, Kataloge etj.

Website Design

» Ecommerce Design

» Mobile Design

» Logo Design & Branding

 

Mirëmbajtje të rrjeteve sociale

Rrjetet sociale janë kanalet e çdo biznesi dhe ato kanë nevojë të jenë sa më dinamike që ti shërbejnë biznesit. World Mind mirëmban rrjetet sociale: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter etj.

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania

Web   f   Insta                                                                 Rezervo

Orari:

08:00 - 19:00

Informacion shtesë:

Konsulence Ligjore – Avokati

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania
tel:+355 67 53 33 532

Përshkrimi i biznesit:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Konsulencë Ligjore

Përfaqësimi, mbrojtja apo çdo lloj konsulence ligjore ofrohet gjithashtu edhe në gjuhën Angleze dhe Italiane .


Përfaqësimin ligjor dhe avokati.
Hartimin e dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit.


Përgatitja e kërkesë padive ose kërkesave gjatë proçedimit penal, si dhe e kërkesave ankimore, rekurseve kundër vendimeve gjyqësore, atyre të organit të Prokurorisë, Arbitrazhit ose të organeve të administratës publike si dhe çdo organizmi në të cilin aderon Republika e Shqipërisë.
Përgatitja e ankesave dhe kërkesave të personave fizik ose juridik.


Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale.


Hartimin e dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit.


Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale.
Prania si mbrojtës në kohën e shoqërimit, ndalimit, arrestimit, gjatë proçesit të hetimit, shqyrtimit gjyqësor të personave në çështjet penale.


Përfaqësimi i personave fizik ose juridik në çështjet civile dhe administrative, në Gjykatë, në Arbitrazh dhe në organe të tjera të administratës publike.


Veprime të tjera ndihmëse juridike që parashikohen në ligj.
Ezaurimin e proçedurës ligjore për heqjen e Dekretit të Dëbimit (Ekspulsit) nga sistemi Shengen.

Ndihmë ligjore në fusha të tilla si çështje penale, çështje pronash, çështje borxhe, çështje ndarje familjesh, çështje dhunë në familje dhe shkelje të ligjit të sigurimeve sociale apo të trafikut rrugor.

– Ceshtje Civile dhe Ceshtje Penale
– Ceshtje Kontratash, pronash te paluajteshme, punësim, familjare, etj
– Ceshtje Tregtare, per Biznese, Firma Private në konflikte gjyqësore,
– Konsulence per shoqeri tregtare te huaja qe ushtrojne aktivitet ne Shqiperi (QKB, QKL Licenca, Leje pune,leje qendrimi) .

– Mbrojtje per persona në procedurën penale

Per çdo informacion mos hezitoni te na kontaktoni ne numrat e meposhtem ose permes email.

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania

Rezervo

Orari:

08:00 - 19:00

Informacion shtesë:

Universiteti i Gjirokastrës “Eqrem Çabej”

Rruga Studenti 30, Gjirokastër

Përshkrimi i biznesit:

Universiteti “Eqrem Çabej” i Gjirokastrës u krijua me vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 414, datë 12 Nëntor 1991, mbi bazën e Institutit të Lartë Pedagogjik, që ishte çelur më 1971(shih annex 1). Ai është institucioni më i rëndësishëm arsimor, shkencor e kulturor i Rajonit Jugor të Shqipërisë.

Arsimi i lartë në Gjirokastër, deri sa u kalua në themelimin e Universitetit ka patur një traditë dhe përvojë të konsiderueshme. Më 1968 hapet Filiali i Fakultetit Ekonomik (pa shkëputje nga puna) të Universitetit të Tiranës, i cili vazhdoi për 11 vjet.

Një vit më vonë (1969) hapet dhe dega e Agronomisë, si Filial i Institutit të Lartë Bujqësor, e cila zgjati 10 vjet. Po në këtë vit u hap gjithashtu Instituti Pedagogjik 2-vjeçar pa shkëputje nga puna për përgatitjen e mësuesve për specialitete të tilla si Gjuhë – Letërsi, Histori – Gjeografi, Biologji – Kimi, Matematikë – Fizikë. Gjithashtu, u hap dhe funksionoi për 5 vjet, Filiali i Institutit të Kulturës Fizike “Vojo Kushi”.

Mbi bazën e kësaj përvoje në vitin 1971 me Vendim të Këshillit të Ministrave, fillon veprimtarinë e tij Instituti i Lartë Pedagogjik 3-vjeçar me shkëputje nga puna, në fillim me degët Histori-Gjeografi dhe Matematikë-Fizikë.

Në 1980 hapet dega e Biologji-Kimisë.

Në vitin 1981 Instituti i Lartë Pedagogjik 3-vjeçar, me Vendim të Këshillit të Ministrave, shndërrohet në Institut të Lartë Pedagogjik 4-vjeçar. Në këtë vit çelet dhe dega e përgatitjes së mësuesve të Cikli i Ulët dhe me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 255, datë 24.07.1986 u hap dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe.

Për një periudhë prej 10 vjetësh, Instituti i Lartë Pedagogjik 4 – vjeçar u kompletua me të gjitha profilet e përgatitjes së mësuesve, u konsolidua, u pasurua me bazë të nevojshme materialo-mësimore. U ndërtua korpusi i ri me të gjitha mjediset e nevojshme për mësim si dhe godina e konviktit. Nga viti në vit u rrit shkalla e kualifikimit të pedagogëve.

Në vitin akademik 1993-1994, me Vendim të Këshillit të Ministrave përkatësisht Nr. 435, datë 03.09.1993, dhe Nr. 300, datë 21.06.1994, Universiteti i Gjirokastrës u zgjerua me hapjen e dy degëve të reja, përkatësisht të degës së Gjuhës e Letërsisë Greke, e cila përgatit mësues për shkollat e minoritetit grek dhe asaj të Gjuhës Angleze.

Në vitet në vazhdim Universiteti i Gjirokastrës plotësohet dhe me programe të tjera studimi të Ciklit të Parë, jashtë profilit të mësuesisë, si Kontabilitet-Financë, Administrim Publik, Turizëm, Infermieri e Lartë, Infermieri Mami, si dhe me programe studimi të Ciklit të Dytë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” dhe të Ciklit të Tretë “Doktoraturë”.

Në përgjithësi kontigjenti i studentëve është nga rrethet e Shqipërisë së Jugut. Gjithashtu ka patur mjaft studentë nga rajone të tjera jashtë kufijve të Shqipërisë si Kosova dhe Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

Ndërkaq sot është zgjeruar harta gjeografike e regjistrimit të studentëve. Kemi kontigjente që vijnë edhe nga Shqipëria e Mesme, madje edhe nga rajonet veriore.

Pranimi i studentëve pas vitit 1990 deri në vitin 2005 bëhej mbi bazën e konkursit të organizuar nga vetë universiteti, kurse nga viti 2006 e në vazhdim pranimi i studentëve në programet e studimit të ciklit të parë me kohë të plotë bëhet mbi bazën e “Maturës Shtetërore”, kurse në programet e studimit të ciklit të parë me kohë të pjesshme, në programet e studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave” dhe “Master Profesional”, pranimi i studentëve bëhet mbi bazën e kritereve që përcakton vetë Universiteti. Studentët mund të ndjekin studimet në dy forma: në formën e studimit me kohë të plotë dhe në formën e studimit me kohë të pjesshme.

Nga viti 1994 e në vazhdim, Universiteti “Eqrem Çabej” filloi funksionimin mbi bazën e departamenteve (u suprimuan katedrat). Sipas Vendimit të Ministrisë së Arsimit Nr. 128, datë 27.10.1994, filluan të funksionojnë tre fakultete dhe 10 departamente.

Me vendim Nr. 823, datë 05.12.2007 të Këshillit të Ministrave Fakulteti i Shkencave Shoqërore dhe Fakulteti i Edukimit bashkohen dhe krijohet Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore.

Informacion shtesë:

Kategoria:
Paketa:

Mulliri i Bënçës

Tepelene Albania

Përshkrimi i biznesit:

Kokrrat e misrit bien në mokrën e një mulliri 270 vjeçar në Luginën e Bënçës, në Tepelenë…

Mulliri me ujë u ndërtua nga Ali Pashë Tepelena për t`u ardhur në ndihmë banorëve. Edhe gjatë regjimit komunist mulliri u përdor nga ish kooperativa. Lefter Bleta thotë për Zërin e Amerikës se e bleu mullirin në gjendje të keqe. kur u prishën kooperativat.

Ai e restauroi atë dhe vazhdon ta mbajë në këmbë me sakrificë të madhe. Mullinjtë që janë ruajtur ende në Shqipëri janë të paktë. Ata datojnë që nga shekulli XVIII dhe XIX dhe dëshmojnë më së miri marrdhënien mes njerëzve dhe mjedisit natyror dhe mënyrën e veçantë të shfrytëzimit të burimeve.

Pozicionimi i mullinjve varej vetëm nga forca e rrymave të ujit: mullinjtë janë ndërtuar aty ku rryma nuk është shumë e fortë, duke siguruar një burim të qëndrueshëm energjie për fuqizimin e rrotave të mullirit. Mënyra se si u vendosën ndërtesat dëshmojnë jo vetëm në Shqipëri por edhe në Ballkan se mjeshtrit e ndërtimit i integruan mullinjtë me ujë me mjediset e tyre natyrore në mënyrën më të thjeshtë pa iu imponuar mjedisit dhe pa e nënshtruar atë.

Informacion shtesë:

Kampi i internimit në Tepelenë

Rruga Ali Pashe Tepelena, Tepelenë

Përshkrimi i biznesit:

Dëshmi rrënqethëse vijnë edhe pas shumë dekadave të mbylljes së kampit të internimit të Tepelenës, njerëzit tregojnë për atë kohë të izolimit të shqiptarëve, për ish të përndjekur të rrethuar në kamp internimi nga telat me gjemba.

Ata flasin, mëshirojnë, kujtojnë me dhimbje kohën e një regjimi “despotik”, që si hakmarrje kishte mohimin e lirisë qytetarë, dhunimin e të drejtave dhe shpesh herë nuk u kursente as jetën.

Por çfarë ka mbetur nga kampi i internimit të Tepelenës, si nisi dhe si vizatohet ai sot në memorien qytetare.

Historitë vijnë të trishta, vendosur në një sfond të dramatizuar, pasi Kampi i Tepelenës u ideua në një zonë të minuar, me predha të mbetur nga lufta italo-greke, ku dëshmitar kishte lumin Vjosa dhe vetë xhelatët që shumica nuk rrojnë më.

Kampet e internimit renditen në diktaturë si kampet e vdekjes për nga mënyra se si funksiononin si qendra të vuajtjes dhe të izolimit, mënyra e punës së detyruar, kequshqyerja dhe torturat për shumicën e të internuarve.

Një ndër kampet më famëkeqe të regjimit komunist në Shqipëri ishte ai i Tepelenës, madje ishte një “ferr” i vërtetë ku vuajtën me mijëra vetë, gra, burra dhe fëmijë dhe figura të ndritura të kohës, si kardinali Mikel Koliqi, doktor Ali Erebara, doktor Mykerem Janina, profesor Ali Cungu, profesor Guljem Deda, shkrimtari Mithat Araniti, akademik Pader Lazi, ish- ministri i Arsimit, Zef Shiroka (vëllai i doktor Shirokës) dhe të tjerë intelektuale që çdo ditë përpëliteshin mes jetës dhe vdekjes.

Kampi i internimit në Tepelenë, u vendos buzë lumit Vjosa në të hyrë të Tepelenës, në anën perëndimore, rrëzë kodrës së stërmadhe që u zinte diellin kazermave të kampit, ku pak me tutje ndodhej burgu i Bënçës dhe shtatë kilometra më tej një tjetër kamp famëkeq internimi, ai i Turanit.

Në kampin e Tepelenës kishte të internuar nga e gjithë Shqipëria, por kryesisht mbizotëronin të internuar nga veriu dhe Shqipëria e mesme. Të ardhurit ishin familje me gra dhe fëmijë dhe të përqendruar në grupe në një kazermë ku numri i të internuarve arrinte deri në 300-600 persona. Kazermat ishin vendosur njëra pas tjetrës duke e çuar numri deri në 2300 të internuar gjithsej në të gjithë kampin.

Aktualisht, në kampin e Tepelenës kanë mbetur kapanonet, dhomat e torturës, porta e hekurit që ruhej nga policë në kohë të komunizmit dhe si dëshmi dhjetëra varre që kanë humbur, kryesisht varre fëmijësh dhe numri arrin deri më 115 varre, por nuk ka një shifër të saktë, sepse numri i të vdekurve është disa fish me i madhe dhe i dyshimtë, pasi flitet për dy varreza që kanë më shumë se 600 varre.

Rojtari i vuajtjeve
Neim Pasha i dënuar nga regjimi komunist me 21 vite burg, ku 15 vite i kaloi në burgun famëkeq të Spaçit, tregon se, “kur u lirova nga burgu na sollën në Tepelenë, qëndrova në një barakë derisa u strehova në këtë pallat në hyrje të kampit të Tepelenës”.

I ardhur nga burgu dhe vendosur në hyrje të kampit famëkeq të Tepelenës, ai qëndron si një “rojtarë” i vuajtjes.

Neimi thotë se kampi i Tepelenës ka qenë mizor, dhe u mbipopullua me njerëz që vinin kryesisht nga veriu, kundërshtarë të regjimit komunist.

Në atë kohë nuk kishte ende një ligj për të internuarit, por u morën me fise e gjini, duke i dëbuar dhe futur në kampet e internimit.

Kampi ruhej me policë, kishte dhoma torture dhe të internuarit përveç kequshqyerjes detyroheshin të punonin, duke mbledhur dru.

Makabriteti ka qenë moto, përçmimi i jetës, damkosja e çdo lirie.
Njerëzit tregojnë, vuajtja ishte motivi i xhelatit..!

Një banorë i zonës përreth, që nuk ka dëshirë të ekspozojë emrin tregon se,” unë kamë qenë ushtar pikërisht atë vite kur u mbyllë kampi, por ato që më dëgjonin veshët në atë kohë nuk mi bënë goja t’i tregojë”.

Gra dhe vajza të mitura torturoheshin, liheshin me dite pa ngrënë, detyroheshin të punonin me punë të detyruar.

Tortura ishin ç’njerëzore, zhvishen dhe rriheshin barbarish dhe shpesh herë ato edhe .. (sma bënë goja ta them)”.

Një banor tregon se: “Në vitin 1949, pashe një djalë që s’ishte më shumë se 8 vjeç, që sapo piu ujë te çezma, vdiq në vend, se etja e kishte torturuar për një kohë të gjatë.

Tepelena regjistron 140 të pushkatuar, tortura nuk kurseu askënd.

Sipas statistikave të arkivit të Ministrisë së Brendshme, prej vitit 1945, që ishte dhe viti i parë i internimit, në këtë kamp vdiqën 260 njerëz, kryesisht fëmijë dhe pleq.

Kazermat e kampit ishin të përmasave të stërmëdha, tamam një hangar kuajsh (trashëguar nga italianët) por që ndiqnin njëra-tjetrën në disa qindra metra, pasi më parë kishin qenë depo të ushtrisë italiane dhe ato mund të mbanin mbi 300-600 veta, mbasi kishte shumë familje me fëmijë të vegjël që zinin pak vend.

Në kampin e Tepelenës sipas udhëzimeve, do të grumbulloheshin të gjitha ato familje që etiketoheshin nga pushteti komunist si reaksionare, kulakë, borgjezë, tradhtarë të deklasuar, agjentë të huaj etj.

Në kampet e tjera si, në Berat, Kuçovë, Tepelenë, Turan, Porto-Palermo dhe më pas në Lushnjë, Shtyllas, Savër, Gradishtë, Grabjan, Çermë, Pluk, nga viti 1945 deri në vitin 1990 u internuan familje të mëdha nga Veriu i Shqipërisë .

Ndërsa në kampet e internimit në Valias, Krujë, Lozhan, Maliq, Zvërnec, nga viti 1945 deri në vitin 1954, të internuarit ishin kryesisht nga Jugu i Shqipërisë.

Shumë ishin të reja e të rinj të rritur në kushte kampi, që ishin internuar që më 1945-ën, në moshën rreth 12-14 vjeç, e tani ishin 17-18 vjeç. Më pak ishin burrat, sepse shumica e tyre mbushnin burgjet.

Nga qytete kryesore dhe nga zonat kufitare u dëbuan 11.536 familje. Kampi famëkeq i Tepelenës qëndroi gjashtë vjet dhe u mbyll më 1954, kur të internuarit u grumbulluan të gjithë në fushën e Myzeqesë të Lushnjes, të shpërndarë në disa sektorë-kampe të fermës ‘29 Nëntori’.

Historia e kampeve me tela me gjemba në Shqipëri i takon marsit të vitit 1945. Kruja dhe Berati ishin vendet e para ku u përqendruan të internuarit. Ata që ishin nga jugu dërgoheshin në veri dhe e kundërta.

Mënyrat e torturimit që regjimi komunist përdorte ndaj kundërshtarëve politik ishin një model i qartë i vendeve diktatoriale e kryesisht të regjimit të Stalinit në Rusi, që në përgjithësi nuk kishin një rend se ku duhet të përdoreshin, pa përjashtuar mundësinë se të gjithë ata që u janë nënshtruar torturave në kampet e internimit kanë provuar këtë paketë torturash që është përdorur në hetuesi dhe burgjet e regjimit komunist.

Kampet e internimit ishin shtrirë në të gjithë vendin dhe si motiv kishin vuajtjen, punën e detyruar, por pak kanë mbetur nga ndërtesat apo shenjat e kampeve të internimit për të qenë si një dëshmi e regjimit diktatorial.

Në kampet e tjera si, në Berat, Kuçovë, Tepelenë, Turan, Porto-Palermo dhe më pas në Lushnjë, Shtyllas, Savër, Gradishtë, Grabjan, Çermë, Pluk, nga viti 1945 deri në vitin 1990 u internuan familje të mëdha nga Veriu i Shqipërisë në Tepelenë, nga 1950-ta filluan të sillnin ata burra që kishin kryer dënimin fillestar 5-vjeçar. Po sipas statistikave të Ministrisë së Brendshme, nga viti 1945-1990, janë internuar gjithsej 48.217 burra dhe 10.792 gra. Nga qytete kryesore dhe nga zonat kufitare u dëbuan 11.536 familje. Kampi famëkeq i Tepelenës qëndroi gjashtë vjet dhe u mbyll më 1954.

Një pjesë punonim në bahçen e komandës, pjesa tjetër priste e transportonte dru në kurriz nga mali i Turanit 7 km larg ku ishte dhe kampi tjetër i internimit edhe më mizorë .

Kampi i internimit të Turanit
Kampi i internimit të Turani ka qenë më i masivizuar, madje banorët thonë se ka qenë edhe më mizori në Shqipëri, por pak është folur për të.

Pëllum Dalani një banorë i zonës tregon për kampin e Turanit, madje ai thotë se nëna e tij para se të vdiste i kish treguar se sa vuanin gratë dhe fëmijët, sa fëmijë kanë vdekur e janë varrosur në anën e shpatit të kodrinës dhe më tej shton, “Kam qenë dëshmitar ku në vitin 1991 edhi një zonjë të kërkonte varrin e vajzës së saj të vogël që i kishte vdekur në kampin e Turanit. E kish varrosur vetëm dhe me ndihmë të banorëve arriti të merrte eshtrat e foshnjës.

Me kuje dhe me lot erdhi dhe me zëmër të shkulur nga vendi iku, sepse dhimbja gulçonte aq shumë sa zemra e plasur e nënës nuk kishte shërim.

Ndërsa gratë mblidhnin pleh organik nëpër shpatet e maleve të Tepelenës e i transportonin në kurriz me litar, disa punonin me bel, bënin qelizëm ,të tjerë mbanin driza në kurriz për t’i çuar në kamp për kuzhinën, drizat i merrnin 5 km larg kampit.

Kampi kishte 2000 persona dhe racioni i ushqimit ishte 80 gr.oriz për person 50 gr.makarona, bollgur, grosh të gjitha me krimba, 9 gr.vaj, 5 gr.kripë e 400 gr.bukë.

Të gjithë ata që vdisnin nga kequshqyerja, vuajtja, tortura, apo ekzekutoheshin natën, tinzash dhe në fshehtësisë varroseshin në anë të lumit apo në pjesën e kodrinës sipër kampit. Gjatë dimrit ujërat e rrëmbyer i gërryen varret duke i zhdukur eshtrat, sot ato nuk janë më.

Këto kampe siç e dëgjuat nga tregimi i një të mbijetuari që sot është 85 vjeç kanë qenë kampet e shfarosjes të njeriut të ngritura nga çlirimtarët tanë që shumë prej tyre e pësuan dhe vetë.

Kurimi i së shkuarës
Memorial në kampin e Tepelenës, përkujtohen të ekzekutuarit nga komunizmi.
30 gushti, shënon Ditën Ndërkombëtare të të Zhdukurve dhe Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit ka vendosur një memorial në kampin famëkeq të Tepelenës, ku humbën varret e qindra personave, sidomos fëmijë.

Informacion shtesë: